فروش محصولات فایلی کاربران فورکیا
دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و موادشناسی و کنترل کیفیت و مدیریت پیمان

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و موادشناسی و کنترل کیفیت و مدیریت پیمان

۲ خرداد ۱۴۰۳

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و موادشناسی و کنترل کیفیت و مدیریت پیمان این دوره را خود نظام مهندسی کشاورزی و منابع...

150,000 تومان
دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش برق و ایستگاه پمپاژ و کیفیت آب

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش برق و ایستگاه پمپاژ و کیفیت آب

۲ خرداد ۱۴۰۳

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش برق و ایستگاه پمپاژ و کیفیت آباین دوره را خود نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار کرده که این جزوه همان دوره استبخش...

150,000 تومان
دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش طراحی سیستم های آبیاری قطره ای موضعی

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش طراحی سیستم های آبیاری قطره ای موضعی

۲ خرداد ۱۴۰۳

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش آبیاری قطره ای موضعیاین دوره را خود نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار کرده که این جزوه همان دوره استبخش طراحی...

150,000 تومان
دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش طراحی سیستم های آبیاری بارانی

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش طراحی سیستم های آبیاری بارانی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دانلود جزوه نظام مهندسی آبیاری و زهکشی بخش آبیاری بارانیاین دوره را خود نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار کرده که این جزوه همان دوره استبخش طراحی سیستم های...

150,000 تومان
50
ارائه (پاورپوینتی) با موضوع سانتریفیوژ آزمایشگاه خاک

ارائه (پاورپوینتی) با موضوع سانتریفیوژ آزمایشگاه خاک

۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

51 اسلاید، حاوی کلیات (به زبان فارسی)، سنسورگذاری، نمونه سازی و بخشی از خروجی‌های دستگاه سانتریفیوژ   منابع مورد استفاده: •Milad Aghamolaei, Alireza SaeediAzizkandi, Abbas...

90,000 تومان45,000 تومان
برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت ابنیه سال1403

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت ابنیه سال1403

۱۸ فروردین ۱۴۰۳

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت ابنیه سال1403: -تهیه اتوماتیک و خودکار متره و برآورد،صورت وضعیت در کمترین زمان فقط با وارد کردن شماره آیتم -تهیه ریز...

89,000 تومان
برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت تاسیسات مکانیکی سال1403

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت تاسیسات مکانیکی سال1403

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت تاسیسات مکانیکی سال1403: -تهیه اتوماتیک و خودکار متره و برآورد،صورت وضعیت در کمترین زمان فقط با وارد کردن شماره آیتم -تهیه...

89,000 تومان
برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت تاسیسات برقی سال1403

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت تاسیسات برقی سال1403

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت تاسیسات برقی سال1403: -تهیه اتوماتیک و خودکار متره و برآورد،صورت وضعیت در کمترین زمان فقط با وارد کردن شماره آیتم -تهیه ریز...

89,000 تومان
برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت  راه و باند سال1403

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت راه و باند سال1403

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت راه،راه آهن و باند فرودگاه سال1403: -تهیه اتوماتیک و خودکار متره و برآورد،صورت وضعیت در کمترین زمان فقط با وارد کردن شماره...

89,000 تومان